Hoe ziet de digitale overheid er in 2030 uit? Ochtendsessie

Datum

4 oktober, 2023
Verlopen!

Tijd

09:00 - 09:45

Host:

Organisator

KADER42
KADER42

Introductie

De digitalisering van de samenleving zet zich door. Ook de overheid maakt steeds intensiever gebruik van mogelijkheden die moderne informatietechnologie ons biedt. “De overheid” bestaat uit zo’n 1600 organisaties. Zij raken digitaal steeds meer met elkaar verstrengeld. Dat vraagt een gemeenschappelijke architectuur. Ketenprocessen en interoperabiliteit moeten zorgen voor een optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Onder auspiciën van de Architectuurraad Digitale Overheid is onlangs een document opgesteld, waarin belangrijke uitgangspunten, afspraken, standaarden en voorzieningen zijn beschreven, die samen invulling geven aan de architectuur van de digitale overheid in 2030. Dit document is kaderstellend voor Rijk, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen.

Wat?

Guido Bayens neemt je in een snelle vogelvlucht mee door deze architectuur. Het draait daarbij steeds om twee vragen: “Wat willen we bereiken?” en “Hoe gaan we dat realiseren?”

Voor wie?

Voor IT-professionals, management, architecten, project- en programma- managers.

Programma

Urenschema

Hoe ziet de digitale overheid er in 2030 uit?

09:00 - 09:05
Introductie
09:05 - 09:40
Presentiatie
09:40 - 09:45
Discussie

Resultaat

Actueel, trending en voor en door ervaren IT-architecten. Snel, online en kosteloos informatie en kennis delen. Wat wil je nog meer?

Organisator

KADER42
KADER42

Host

Organisator

KADER42
KADER42

Guido is onafhankelijk voorzitter van de Architectuurraad Digitale Overheid, een adviesorgaan van onder meer het Overheidsbreed Overleg Digitale Overheid (OBDO). Guido wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en heeft 25 jaar ervaring met het werken met architectuur binnen uiteenlopende typen overheidsorganisaties.

Scroll naar boven