KADER42 kennisbank

Data en Data mesh als de basis voor een gezond financieel stelsel in Nederland

In deze sessie gaan de Enterprise Architecten van Statistiek en van Toezicht & Resolutie bij De Nederlandsche Bank in op deze nieuwe data architectuur én vooral op de implementatie en daarbij behorende vraagstukken in hun respectievelijk domeinen. Marco Deterink is ruim vier jaar enterprise architect van het DNB-domein Statistiek. Hij is onder andere landelijk actief in […]

Data en Data mesh als de basis voor een gezond financieel stelsel in Nederland Meer lezen »

Bedrijfsarchitectuur – Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Op woensdag 3 april 2024 organiseerden we een unieke kennissessie, waarin vader en dochter Bayens samen een fonkelnieuw boek presenteren. Architectuur is meer dan modellen maken en principes uitschrijven. De architect speelt een verbindende rol tussen enerzijds gespecialiseerde ontwerpers van diensten, processen, datamodellen, applicaties en infrastructuur en is anderzijds een trusted advisor van het (senior)

Bedrijfsarchitectuur – Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Meer lezen »

Architecten aan het stuur!

De Rabobank heeft in haar gehele organisatie een agile werkwijze geïmplementeerd, Simplify@Scale genaamd. Hierin werken Business, IT en Architectuur nauw met elkaar samen. Iedereen werkt met eenzelfde ritme en met dezelfde rituelen. De (virtuele) organisatiestructuur is opgebouwd langs de as van waardeketens en producten, die continue worden doorontwikkeld op basis van de gedefinieerde doelen. Op

Architecten aan het stuur! Meer lezen »

Webinar KADER42 kennisbank

Wat heeft architectuur met Servicemanagement te maken? Niets toch?

Zoals heel veel in onze bijzondere (IT-)wereld nog steeds complexer wordt, geldt dat ook voor beheer van informatiesystemen. Een worsteling waar veel organisaties mee kampen. Beheer/service management krijgt nog te vaak het stempel ‘we doen het er wel even bij’. Maar terwijl DevOps steeds meer de standaard lijkt te worden, leidt dat zeker nog niet

Wat heeft architectuur met Servicemanagement te maken? Niets toch? Meer lezen »

Architectuur Digitale Overheid

“De overheid” bestaat uit zo’n 1600 organisaties. Zij raken digitaal steeds meer met elkaar verstrengeld. Dat vraagt een gemeenschappelijke architectuur. Onder auspiciën van de Architectuurraad Digitale Overheid is onlangs een document opgesteld, waarin belangrijke uitgangspunten, afspraken, standaarden en voorzieningen zijn beschreven, die samen invulling geven aan de architectuur van de digitale overheid in 2030.  Guido

Architectuur Digitale Overheid Meer lezen »

Scroll naar boven